Pàgines

dimecres, 3 de juliol de 2013

ἀράχνη - De Com Vaig Teixir Una Teranyina

El dia 8 de Juny es va casar mon cosí. Estàvem tots molt emocionats amb l'event, a casa meua. Per diverses raons, perque ens l'estimem molt, perque, no ens enganyem, aquesta és l'unica boda, boda prevista a la familia propera i perque hi vam poder anar tots.
the never-ending skein
Ma germana va trobar vestit per la boda sorprenentment ràpid (trobar les sabates va ser un procés molt més llarg i dolorós). És verd, llarg, vaporós, i, segons ella, una mica descocat. Calia un "algo" per tapar una mica d'escot.

Vam pensar que la solució als seus problemes era un xal.
Però, quin xal?
Primer ens vam haver de posar d'acord en la forma que havia de tenir.
Un xal triangular li hauria penjat massa per l'esquena i un rectangular hauria penjat massa per davant, una mitja lluna ens va semblar mes adient.
però, quina mitja lluna?
preparados, listos....go!
Jo sóc més de fulles i branques, ella més de dibuixos geomètrics. Enviar links amunt i avall no va resultar un bon sistema, vaig acabar per fer un taulell al pinterest amb un munt de fotos de Ravelry per a que pogués triar-ne un.
Va triar Sweet Dreams de Boo Knits.
Fer-lo en seda va ser decisió meva.
La vam comprar per internet a Dye for Yarn, a Etsy.
Com no et pots refiar dels colors en una pantalla d'ordenador, en vam agafar dos cabdells diferents. Un en seda sense tenyir per si de cas i un altre en un color verd que vam pensar que aniria bé amb el vestit.
el verd va resultar perfecte.
Vaig estar cabdellant dues hores i quart.
En tot el cabdell ni un nus ni cap imperfecció.
El patró també el vaig comprar per internet, directament a Ravelry. Ha estat la meva primera experiència Boo Knits però segur que no serà la ultima (vaig comprar el pack i l'he d'amortitzar i a més tots els dissenys del pack estàn molt be).
miles de marcadores
Sweet Dreams sembla molt més dificil del que és. No té elements complicadots. No hi han nupps ni 3a9. La seva complicació principal són les boletes... i no li vam posar. No creia que em donés temps de teixir amb tantes boletes, clar que, vist el que he tardat en fer-lo, potser si que hauria tingut temps!
té la seva gràcia començar una peça amb dos punts i que al final en tingui més de 400.
He de dir però, que l'ultima volta va ser més un malson que un somni. Fa tot de piquets, o sigui que montes 3 punts, en tanques 5, montes 3 més, tanques 5. Es va fer etern.
Una altra cosa que em tenia preocupada era que, en teoria, per a fixar la forma del xal, l'havia de mullar. Vaig mirar pels foros a Ravelry i vaig veure que si, que era la forma correcta encara que fos seda. Pero com seguia sense fiar-me, vaig fer una mostreta, la vaig mullar i la vaig fixar. Va anar perfecte i vaig poder posar el xal a remull sense pors.
Fixar el xal va portar nous problemes.
antes
Normalment, quan faig un xal en mitja lluna, començo per fixar les puntes i treballo cap al centre. PERO amb aquest tipus de xals, per com estan començats, cal començar a clavar agulles pel mig i tirar cap a les puntes. Com que no ho sabia, em va quedar una mica amb forma de croissant, peò ho vaig poder arreglar tornant a mullar la zona del mig i fixant-la cam calia. Quan va estar fet, el croissant només el recordava jo. :)
PS-La boda va anar molt i molt be. Va ser molt divertida i tothom estava molt guapo, vam riure, vam plorar, vam ballar.... ah, i el xal va ser tot un èxit i em vam felicitar totes les tietes.   
My cousin got married the 8th of June. We're all thrilled with the event. For different reasons, because we love him, because, let's be honest, this will be the only wedding with all the trimmings in the family and because in the end everyone
could go.

blocking test
My sister found a dress for the wedding shockingly fast (finding the right shoes was a long and painful process). It's green, long, sheer and according to her a wee bit too revealing . Something was needed to hide some cleavage.
A shawl was the answer.
But, which one?
First we had to agree on its shape.
A triangular shawl will be too long on her back and a rectangular one too big on her front, a crescent shape was more suited for the job.
But, what crescent?
the awful croissant
I'm more of a leaves and twigs girl, she's more geometrical in nature. Sending links up and down wasn't a good system, so, in the end I made a Pinterest board with a lot of Ravelry pictures so she'd be able to choose one.
She chose sweet Dreams by Boo Knits.
Using silk was my call.
We bought it online at Dye for Yarn (etsy).
We didn't trust the colours in the computer screen, so, just to be safe we order two skeins. One in natural just in case and one in a green we thought would go nicely with the dress. The green one was just perfect.
I spent 2 1/4 hours making a centre pull ball. Not a knot or imperfection in the whole skein.
I bought the pattern from internet too, at Ravelry. This has been my first Boo Knits experience, but I'm sure it won't be the last (I bought the pack and I have to get my money's worth and I love the designs).
Sweet Dreams seems more difficult than it really is. There aren't complicated stitches. No nupps, no 3to9s. It's main difficulty is the beading... and we didn't do it. I thought I wasn't going to have time enough to knit all those beads, but, knowing now the time it took me to finish, maybe I had time enough!
Starting a piece with 2 stitches to finish with more than 400 is kind od funny.
I must say, though that the last row was a nightmare instead of a dream. It's a picot binding, you have to CO 3 st, then BO 5, then CO 3 more... never-ending.
Another thing that worried me was the wet blocking. I saw on Ravelry that it was the right way to go, even if it was silk. But, as I didn't trust it 100%, I did a swatch, soaked it and blocked it. It worked perfectly and I could soak the shawl without fears.

no more croissant
The blocking brought new problems.
when I block a crescent shawl, I usually start at the points and work towards the centre. BUT with this kind of crescent shawl, due to its construction, you have to start blocking in the middle and work your way to the points. As I didn't know it, I got a croissant-shaped shawl, but I was able to fix it by wetting the centre again and blocking it the right way. After that, the croissant existed only in my memories... and some bad pictures.

PS - The wedding was a success, funny and we all looked our best, we laughed, we cried, we danced... and all my aunties congratulated me about the shawl.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Printfriendly